فروشگاه کارت خوان

کارتخوان ثابت از اولین کارتخوان هایی است که وارد بازار شد. در کارتخوان ثابت تراکنش ها به وسیله ارتباط از طریق خط تلفن یا کابل اینترنت LAN انجام می شود. کارتخوان های ثابت مانند سیار قابل حمل نیست و تنها می توان به اندازه سیمی که بهشان متصل است آن ها را حمل کرد. سرعت کارتخوان های ثابت در انجام تراکنش ها و خرید بالا است
مبلغ آنلاین قابل پرداخت:
5,000,000 ریال
مبلغ آنلاین قابل پرداخت:
20,000,000 ریال
مبلغ آنلاین قابل پرداخت:
500,000 ریال
مبلغ آنلاین قابل پرداخت:
37,000,000 ریال
مبلغ آنلاین قابل پرداخت:
5,000,000 ریال
بالا